Królestwo Polskie (Kongresówka)

Polscy Rockefellerowie i Morganowie

Mimo że w XIX wieku Polska była rozdarta między trzy obce mocarstwa, nie przeszkadzało jej to rozwijać swojej gospodarki w nie mniejszym stopniu niż w państwach niepodległych. Pod tym względem szczególnie wyróżniała się podporządkowana Moskwie Kongresówka. Rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego nie byłby możliwy bez udziału finansistów i bankowców, których można porównać do wielkich potentatów amerykańskich.

Paweł Łepkowski
Portret Leopolda Kronenberga. Foto: Leopold Horowitz, Public domain, Wikimedia Commons

Wśród ojców polskiej rewolucji przemysłowej pierwsze miejsce zajmuje Leopold Kronenberg (ur. w 1812 r.). Od 1851 r. prowadził on własny dom bankowy, udzielający kredytów na rozwój przemysłu i rolnictwa, a w 1870 r. założył Bank Handlowy. Zainteresowanie transportem kolejowym zaowocowało sfinansowaniem przez niego Kolei Nadwiślańskiej i prezesurą w Radzie Zarządzającej Kolei Warszawsko-Terespolskiej. Był inwestorem i udziałowcem w spółkach górniczych, hutniczych i cukrowniczych. Z inicjatywy Kronenberga w 1870 r. powstało Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru. Był m.in. członkiem Umorzenia Długu Krajowego oraz Rady Przemysłowej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych Królestwa Polskiego. Był także bardzo aktywnym członkiem zarządu Giełdy Warszawskiej i starszym Zgromadzenia Kupców. Założył Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy, Kasę Przemysłowców i Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia. Sprawował też funkcję prezesa wydziału Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego. Nazywano go „białym bankierem", gdyż obracając się w środowiskach bogatych ziemian i warszawskiej elity intelektualnej, był zwolennikiem liberalno-demokratycznej myśli politycznej, która przedkładała pracę organiczną nad walkę o niepodległość. W tym duchu wydawał od 1859 r. „Gazetę Codzienną", która w 1861 r. zmieniła nazwę na „Gazeta Polska". Redaktorem pisma był Józef Ignacy Kraszewski.

Żydowscy budowniczy polskiej gospodarki

Do rozwoju finansów Królestwa Polskiego przyczynił się też znacznie Samuel Fraenkel, który prowadził w Warszawie dom bankowo-handlowy, przejęty po Karolu Janie Laskim. Dostawy dla wojska uczyniły go człowiekiem bardzo bogatym i pozwoliły mu na współdzierżawienie w latach 1814–1819 monopolu solnego, a od 1824 r. rządowej huty cynku, kopalni węgla i rud cynku.

W 1823 r. Fraenkel został właścicielem fabryki sukna, które eksportował do Rosji. Stamtąd zaś importował futra. Prowadził także handel fajansem, porcelaną i artykułami kolonialnymi. W 1829 r. pośredniczył w udzieleniu przez banki berlińskie rządowi Królestwa Polskiego pożyczki w wysokości 42 mln zł. Jako starszy Giełdy Kupieckiej w latach 1817–1833 w sposób znaczący przyczynił się do jej rozwoju. Piastował szereg ważnych funkcji w instytucjach gospodarczych Kongresówki. W 1815 r. pełnił funkcję sędziego Trybunału Handlowego województwa mazowieckiego, był członkiem Izby Handlowej i Rzemieślniczej, a od 1828 r. radcą handlowym założonego przez ministra Lubeckiego Banku Polskiego.

Trzecim potentatem finansowym był Jan Gotlib Bloch (ur. w 1836 r.), nazywany „królem kolei". Podobnie jak Leopold Kronenberg i Samuel Fraenkel uważał się za Polaka pochodzenia żydowskiego. W 1850 r. zmienił wyznanie z judaizmu na ewangelicko-reformowane, a w 1856 r. przeszedł na katolicyzm. Pobyt w Petersburgu w latach 1856–1864 i praca przy budowie kolei warszawsko-petersburskiej uczyniły Blocha człowiekiem bardzo majętnym. W Warszawie stał się właścicielem domu bankowego i współtwórcą Banku Handlowego. Jego działania inwestycyjne skupiły się na przemyśle cukrowniczym i drzewnym. Aktywnie uczestniczył w życiu gospodarczym i finansowym Kongresówki. W latach 1865–1885 był radcą Banku Polskiego, starszym Zgromadzenia Kupców i prezesem Komitetu Giełdowego. Jako rzeczywisty radca stanu otrzymał w 1883 r. szlachectwo dziedziczne Królestwa Polskiego.

Mimo przejścia na chrześcijaństwo Bloch cały czas interesował się sprawami społeczności żydowskiej i jako filantrop wspomagał żydowskie instytucje charytatywne oraz edukacyjne w Warszawie i Radomiu. W swojej działalności publicystycznej i naukowej dał się poznać jako zdeklarowany pacyfista. Przetłumaczona na kilka języków europejskich jego praca „Przyszła wojna" (wydanie rosyjskie z 1898 r.) stała się podstawą do sformułowania konwencji haskich.

Wszystkie te postacie wielkich myślicieli, przedsiębiorców, pionierów polskiego przemysłu, transportu, rolnictwa i spółdzielczości dowodzą, że nawet w sytuacji braku suwerenności politycznej można rozwijać siłę gospodarczą narodu. Warszawską Giełdę Kupiecką stworzyli ludzie, którzy wierzyli, że siła narodu nie tkwi jedynie w walce zbrojnej, ale przede wszystkim w gospodarce. Paradoksalnie w czasie, który historiografia przedstawia jako najczarniejszy okres w historii narodu polskiego, osiągnęliśmy wyjątkowo szybki i prężny rozwój gospodarczy. Dzisiaj pamiętamy o bohaterach powstań, męczennikach walki o niepodległość. To bardzo ważne, aby o nich nie zapominać. Ale ważne jest także, by z dumą wspominać tych, którzy walczyli o godność narodową, rozwijając przedsiębiorczość i finanse.


Przeczytaj też:

Na początku było bezprawie i wyzysk

Mówimy rzeź galicyjska, rzeź tarnowska, rabacja galicyjska, rabacja chłopska, a czemu nie powstanie chłopskie przeciw pańszczyźnie i szlachcie? Zapewne dlatego, że był to konflikt międzyklasowy, a klasa niższa wystąpiła przeciw klasie panującej.

Konstytucja 3 maja - kamień, który spowodował lawinę

Konstytucja 3 maja urosła w historiografii polskiej do rangi świętości narodowej, której w żaden sposób nie powinno się krytykować. Ale czy słusznie? Wczoraj ukazał się mój świąteczny artykuł, w którym gloryfikowałem pierwszą polską ustawę zasadniczą. Dzisiaj jednak chcę dosypać łyżkę dziegciu do...

Polski cud gospodarczy w czasach zaborów

12 maja 1817 r. w Warszawie rozpoczęła działalność pierwsza giełda papierów wartościowych, nazywana wtedy Giełdą Kupiecką. Była zaledwie o 65 dni młodsza od nowojorskiej giełdy na Wall Street i dawała nadzieję na szybki rozwój gospodarki Królestwa Polskiego.


Redaktor naczelny: Paweł Łepkowski | Edytor: Marta Narocka-Harasz  

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stale współpracują: Zofia Brzezińska, Robert Cheda, Jacek Cieślak, Zuzanna Dąbrowska, Gaja Hajdarowicz, Grzegorz Hajdarowicz, Mariusz Janik, Krzysztof Kowalski, Hubert Kozieł, Marek Kutarba, Jakub „Gessler” Nowak, Tomasz Nowak, Joanna Matusik, Justyna Olszewska, Marcin Piasecki, Paweł Rochowicz.

©
Wróć na górę